Last updated: Tue Mar 12 14:18:36 2019

CS4115 Mid-Term Exam Results

CS4115 Mid-Term Exam Results
The following table reflects the inital cut at scanning the bubble sheets from the mid-term test. Some points:

Bogus IDs

The following IDs are most likely scanned incorrectly. If you're not in the table below and your ID looks similar to one of these please let me know.
  1. (All IDs recognised)
ID Mark Scanned
045165794cbcbbcdbaacdbdaddaca
073975867dccxdbcbdxaxxacbbbdb
1213230646bdbabdaccdbcabbaabca
1215960394dadadbdcabaacdbbabcb
13132911100bdbdbdacbdacdaaaccba
1414071314xbxxxxxxxxxxbxxcxxbx
1511754564bcabbcdbaaccbaadccca
1517452256bcabxbdxacbbaxxdbdbc
15179486-6badcaccadbdbbcdcbbbx
1602671361bcbbaxabddcbabcbbbxx
16110366100cbabbcdbaacdbdaddaca
1614951373cdxaxdxdacbbabacaabd
1614959959cxxxddaxaxxxabaxcabd
1615020194dadadbdcabaacdcbbbcb
1615025246dbdadbccaxbaxxcbxxxc
1615252210adaxdcaxbxadxxccbxda
1615377482dadbdbdcabaabdcbabbb
1615650158badadbdcabadbccdbabb
1615787747daxxxbdcxaabxdbxxbcb
1615914473dadbxbdcxaaacdcbabxb
1616003776ddbdcaabbcddabbaabcc
1616182335bxadccbxbxxdacxxcccx
1616270665bxaccaabbadaacbbabac
1616384240dxbdxxabbbddcbxxabdx
1616457123axbxaabxdcxxabxxabdc
1616536546adabababbcdcabdcbcad
1617535273acadcbdbaxxxadbcdadc
1617758455acadxbdxaadaacxcaabc
1617931594acadcbdbacbaadbdddbc
1618071283xcaaacbbddbcdabcbbca
1618149280dcaaacbbdxbcdabxxxda
1618235989dcaaacbbddbcdabccxda
1618658367acaaxcbadxxcdabcbbda
1618750477bcaaacbbdxbcaabcbbdd
1618753944dccxbxbbdxxcdacacaaa
16187555100dcaaacbbddbcdabcbada
1619031970dccddcdbdaabaacbbbdb
1619220689cccddacbabadaacbxbdb
1619224970cacdbacbabadabcbabab
1620810278dbdbbcaccxcbaadadbxa
1704043454cdcbbdbxacbcabacxbba
1718520388dcaaacbbddbcdabcbbca
1718546782dcaaacbbddbddabcdbda
1719517922abacbbdbaaaabbcacbda
1719781371abcddaababaaxacbabdc
1719804682dcccdacbabadaaccbbdb
1719817846acccdbdcdbaaabcabbdb
1719823270aacdbacbcbaaaacbabdc
1719845346aabddaabccababcbbbab
1719934455axcdxbcbbxaabacbbbdb
1719938747accdcabbabaaxdcdbbba
1720029646abdbbaaabdccbbdcabaa
1720162459acdbccaxcdcbabdaabaa
1720212434aacabbabbdcdbbdaadab
1720337653abbbbcabcdbxbadaabba
1720417870abcbbcabddccaadcbbba
1720476340adbbbdaccdcabababdba
1720641366dxcbbbacxdcbbbdadcaa
1720726664accbccacddcbbadcacaa
1720773841cabbbdaddaabaddxcbad
1720847576abcbbcaccccbabdaabaa
1721057723cbbacadddadxcaccbaba
1721421160cbbabcdbaabxbdadadxa
1721514546bdbdbcdcaacabbabacca
1721767970cbcbbcdbbbcdbdabadca
1721947752cabbbdcbbbcdbbabdaaa
1722197870bcbaaaaaadcbadcbabbd
1722247826bacaxacdaxababcbbaxx
1722276188bcbbabacddcbaacbbddd
1722356358bccbabbcadccaacbaaac
1722566334bbdcbbbcacdaaccbaada
1722616364bbaaacacadbbaacbbadd
1722686461baabaxbcddcxaacbabxd
1723065970bacabdadbdacdbaaacba
1723144247baxabxacxcaxxxbaxcba
1723151555bbbabcaxbdacdbdaxabx
1723272452bbbabbaaadacdabacdcb
1723278358bbddbdacbdaadbdbcccb
1723423941baxabxacxdxaxxcaxbba
1723452228bcacbcbdadccdbdbbaba
1723495628caaabcabacccdacbdcca
1723554546baaabcaacdacdbabdcbb
1723628212cababcxdccxdbacbdabc
1723645222bbbaababcdbadbcbacdc
1723715758cababaacbdacdacaabbc
1723782333xaaabxabxdacxcabxbda
1723787452bbadcdaaadacabdaccaa
1723870640bbaabdacbcacabcbaccb
1723883846cacabaacadacdbbbccbd
1723942719cdbabaddcxxddbcbxaba
1723962134cbbabcdcdcaddbdbccbb
1724121946cbabcdbdacbabadddbbd
1724144858cbacdabaacbabbbacabd
1724149925baaacadaabaxabaxaxbc
1724178282ababbcdbbabdbdabdaca
1724438282cbbabdbdacbbabaccdbd
17244412100cdbaddbdacbaabaccabd
1724450164cdbacdadacbbbbabcbbd
1827839677axabcbdbabbaabbdddbc
1828329266bcaaacbbddbcdbbxxabd
1828567831ccacbxbcaaxxdbbcbbdc
1828568648dcaabbbxadxdbabbbbdd
1828861877ddaaacbdddxcdbbcbada
1828909694dcaaacbbddbcdaacbada